tiistai 19. lokakuuta 2010

Tuntijakoesitys hyvä pohja perusopetuksen kehittämiselle

Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko kirjoitti (TS Kirjoittajavieras 13.10) koulutuksen kristallipallosta. Kirjoituksesta sai sellaisen kuvan, että tuntijakotyöryhmän valmistelema esitys olisi tuomittu Keskustan osalta, vaikka neuvottelut esityksen sisällöstä ovat vasta alkaneet. Saarikko antaa myös ymmärtää, että Keskustalla on tarjota toimivat ratkaisut perusopetuksen epäkohtiin.

Perusopetuksen tuntijakouudistuksen työ on vielä kesken. Maailma muuttuu ja perusopetusta on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan ympäröivän yhteiskuntamme uusiin haasteisiin. Laadukas ja toimiva peruskoulutus on suomalaisen osaamisen ja menestyksen edellytys.

Saarikko luokin kirjoituksessaan uhkakuvia väärin perustein. Toisin kuin kirjoitus antaa ymmärtää, uutta tuntijakoa pohtineen työryhmän keskeinen lähtökohta on nimenomaan koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus asuinpaikkakunnasta riippumatta. Kaikkien lasten tulee saada perusopetuksesta yhtäläiset taidot ja valmiudet, asuipa sitten missä puolella maata tahansa. Saarikko tuo kirjoituksessaan esille myös keskustalaisten huolen siitä, että uudistus maksaa liikaa. Mutta voiko lasten yhdenvertaiselle koulutukselle edes laskea hintaa?

Tuntijakouudistus tähtää siihen, että suomalainen koulutus on maailman kärjessä myös tulevaisuudessa. Hyviin Pisa-tuloksiin ei saa tuudittautua, vaan koulutuksen laatuun täytyy satsata jatkuvasti. Hyvääkin järjestelmää on syytä kehittää säännöllisin väliajoin. Suomalaisten lasten on jatkossakin saatava maailman parasta perusopetusta.

Koulutuksen kehittäminen on vaikea ja monitasoinen kokonaisuus, jossa kaikkia on mahdoton miellyttää. Laaja-alaisessa tuntijakoa pohtineessa työryhmässä on ollut mukana myös johtavan hallituspuolueen Keskustan edustus. Työryhmän esitys ei ole täydellinen ja yksityiskohtia tulee vielä yhteisesti pohtia tarkemmin. Nyt tehty esitys on kuitenkin pohja perusopetuksen uudistamiselle. Tavoitteena on, että kouluissa on jatkossa entistäkin parempi olla, oppia ja opettaa. Lähtökohtana tulee olla oppimisen ilo. Tätä tukee esimerkiksi valinnaisuuden lisääminen, sekä esitetyt painotukset liikuntaan ja taideaineisiin.

Saara-Sofia Sutela
Kaupunginvaltuutettu (kok)
Turku

(Mielipidekirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 19.10.2010)

Ei kommentteja: