keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Turku tarvitsee työtä


Olin viime vuonna projektipäällikkönä Turun Nuorkauppakamarin Paluumuuttaja-kyselyssä, jonka tuloksia Turun Sanomat uutisoi pariinkin otteeseen. Kyselyssä kartoitettiin seikkoja, jotka vaikuttavat siihen että ulkopaikkakunnalla asuvat olisivat valmiita muuttamaan Turkuun. Mitkä seikat siis ovat tärkeimpiä kotikaupunkia valitessa? Mikä pitäisi muuttua, jotta muualla asuva muuttaisi Turkuun?

Kysely ei toki ole tieteellinen tutkimus ja jo vastaajamäärääkin (200) voidaan pitää melko vaatimattomana, mutta jonkinlaisia johtopäätöksiä tuloksista voidaan vetää. Kysely vahvistaa sen, mistä monella meistä on konkreettista kokemusta joko omakohtaisesti tai lähipiiristä: Turkuun muutettaisiin kyllä mielellään, mikäli kiinnostavia ja mielekkäitä töitä olisi tarjolla. Muut seikat olivat kyselyyn vastanneiden mielestä selkeästi vähemmän merkittäviä. Työn mielekkyys oli vastaajien mielestä ylivoimaisesti tärkeintä.

Otteita avoimista vastauksista: Voisin muuttaa Turkuun, jos...
Kyselyymme kerättiin vastauksia Nuorkauppakamarikontaktien ja sosiaalisen median kautta. Tämä selittää pitkälti sitä, että vastaajien sosioekonominen profiili on varsin vinoutunut. Vastaajista suurin osa on akateemisesti koulutettuja ja hyväpalkkaisissa kokopäivätöissä. Valtaosa vastauksista tuli pääkaupunkiseudulta, mutta vastauksia saatiin kattavasti ympäri maata ja myös ulkomailta. Yli puolet vastaajista on syntynyt Turussa ja 95% vastaajista on aikaisemmin  asunut Turussa tai Turun seudulla. Lähes kaikki vastaajat ovat siis mahdollisia ”paluumuuttajia”: entisiä turkulaisia jotka ovat syystä tai toisesta päätyneet muualle.

Lisää otteita avoimista vastauksista: Voisin muuttaa Turkuun, jos...
Kaikkiaan kyselyn tuloksista huokui myönteisiä Turkua kohtaan. Mielikuvat Turusta olivat positiivisia ja Turkuun todellakin muutettaisiin mielellään, mikäli työpaikka vain löytyisi – itselle ja mielellään myös puolisolle. Tämän olen todennut moneen kertaan myös omassa lähipiirissäni. Lähes kaikki opiskelukaverini olisivat valmistumisen jälkeen halunneet jäädä Turkuun asumaan, elämään ja työskentelemään, mutta lähes kaikki heistä joutuivat jättämään Turun ja lähtivät työn perässä muualle (yleensä pääkaupunkiseudulle).

Näin vastaajat jatkoivat lausetta "Mielikuvani Turusta on..."
Mitä asialle sitten pitäisi tehdä? Tietysti työpaikkojen syntyyn vaikuttavat monetkin seikat. Varmin ja yksinkertaisin tapa olisi kuitenkin tukea pienten ja keskisuurten yritysten syntymistä ja kasvamista. Pk-yritykset luovat niitä työpaikkoja. Meidän tulee pitää huolta siitä, että yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa Turussa. Täältähän voi syntyä vaikka minkälaisia kansainvälisiä menestystarinoita! Pidetään siis huoli siitä, että yrityksille löytyy sujuvasti toimitiloja sekä joustavasti tukea ja apua yrityksen elämänkaaren eri vaiheissa. Turussa on hyvää kaupallista potentiaalia jo pelkästään sijaintinsa vuoksi. Täältä on hyvät yhteydet itään ja länteen, monilla eri kulkupeleillä. Varmistetaan, että muutkin tietävät että Turku on loistava kaupunki ja että täällä on hyvä, elää, asua, tehdä työtä ja yrittää! Ei muuta kuin tervetuloa!

Lisää mielikuvia Turusta
Kuten sanottu, Paluumuuttajakyselymme ei ole mikään tieteellinen tutkimus eikä sen tuloksia pidä sellaisina arvioida. Enemmän ja tarkemmin tuloksia voi kuitenkin tarkastella täällä.

Turun Sanomien juttu täällä ja toinen alla kuvana.

(ps. Täällä lisää LogiCityn keräämiä pointteja siitä, miksi yritysten kannattaa tulla Turkuun.)

Edit. Lisätty kuvat ja linkki TS:n juttuun.

Ei kommentteja: