maanantai 15. kesäkuuta 2009

Puheeni päivän valtuustossa

Terveisiä kaupunginvaltuuston kokouksesta! Olemme tällä hetkellä kohdassa 4 ja esityslistalla on kaikkiaan 35 kohtaa. Huhhei, yöhön asti taitaa mennä.

Juuri nyt valtuustossa keskustellaan lisätalousarvion täytäntöönpanosta ja pidin äsken puheen tuoden esille liikunnan ennaltaehkäisevää merkitystä ja liikuntatoimen näkökulmaa esitettyihin lisätalousarvion toimeenpanoehdotuksiin:

(puhe valtuustossa 15.6.)

Arvoisa puheenjohtaja,

Koska ennaltaehkäisevien toimien yhteiskunnallista merkitystä tulisi mielestäni aikaisempaa huomattavasti laajiemmin korostaa, olisin toivonut liikunnan ennaltaehkäisevän merkityksen näkyvän jollakin tavalla lisätalousarvion määrarahoissa ja toimeenpanoehdotuksessa.

Kuten tiedämme, liikunnalla on positiivisia vaikutuksia: ei ainoastaan terveyttä edistävinä toimenpiteinä, vaan myös laajasti sosiaalisia ongelmia ehkäisevinä toimina. Erityisesti vaikeina aikoina on tärkeää tarjota kaupunkilaisille mielekästä ja yhteisöllisyyttä korostavaa tekemistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö onkin viime vuonna arvioinut vähäisen liikunnan aiheuttamiksi kustannuksiksi n. 250 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä voidaan laskea liikkumattomuuden aiheuttavan Turussa lähes yhdeksän miljoonan euron kustannukset vuositasolla.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovatkin erityisen tärkeitä tällaisina aikoina. Säästöt esimerkiksi liikunta-, kulttuuri-, nuoriso- ja opetuspalveluissa aiheuttavat suhteessa vielä paljon suurempia kustannuksia tulevaisuudessa, tuleville sukupolville. Kaikki me ymmärrämme, että tähän ei ole varaa.

Tässä suhteessa on valitettavaa, ettei liikuntatoimen toivomuksia lisätalousarvion toimeenpanosta olla kyetty ottamaan huomioon. Huomionarvoista on, että liikuntatoimi oli yksi niistä hallintokunnista, jotka olisivat päässeet säästötavoitteisiin myös ilman lomautuksia. Nyt henkilöstösäästöt aiheuttavat heikennyksiä palveluihin: esimerkiksi erityisen valitettavia uimahallien sulkemisia.

Liikuntalautakunta esitti myös, että nk. seniorikortin ikärajan alennuksesta olisi luovuttu. Kaupunginhallituksessa päädyttiin kuitenkin siihen, että seniorikortti toteutetaan kuten valtuustossa on aikaisemmin päätetty ja näin ollen ko. liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65-vuotta täyttäneitä eläkeläisiä.

Tämä päätös merkitsee liikuntatoimelle huomattavia lisäkuluja ensi vuodelle. Valitettavasti vastaavaa lisämäärärahaa n. 125 000 euroa ei olla ohjaamassa liikuntatoimelle ja päätöksen toimeenpanemiseksi joudutaan etsimään vaadittavat varat liikuntatoimen sisältä muista toimista.

Seniorikortinkin osalta suurin palveluntuottaja on Impivaaran uimahalli, joka on pois käytöstä ainakin tulevat 2 vuotta. Tästä johtuen onkin pulmallista löytää nousevalle kortin käyttäjämäärälle korvaavia uinti- ja kuntosalipalveluja. Toki vastaavasti myös liikuntatoimen tulonmenetys pienenee hieman aikaisemmin arvioidusta, koska palveluita ei pystytä tarjoamaan lähellekään riittävästi.


Arvoisa puheenjohtaja,

Nämä seikat halusin tuoda esille koskien lisätalousarvion täytäntöönpanoa liikuntatoimen osalta, liittyen myös siihen paljon puhuttuun arvokeskusteluun mitä on käyty säästötoimenpiteistä, etenkin ennaltaehkäisevien ja korvaavien toimenpiteiden välillä.

Ymmärrän kuitenkin, että ko. päätökset ovat osa suurempaa kokonaisuutta ja nyt käsiteltävä esitys on monien kompromissien summa. Kaikkien hallintokuntien ja koko kaupungin yhteinen etu on, että kaupungin talous saadaan tasapainotettua ja tiedän kyllä, että liikuntatoimi pystyy elämään näiden päätösten kanssa. Kaikkien hallintokuntien tulee ottaa vastuu omien menojen karsimisessa ja osallistua säästötalkoisiin. Liikuntatoimessakin pyritään nyt annetuilla alemmilla resursseilla turvaamaan laadukkaat ja monipuoliset liikuntapalvelut kaupunkilaisille jatkossakin.

Ei kommentteja: