tiistai 18. tammikuuta 2011

Syömishäiriöihin puuttumisessa avoimuus tärkeää

Vaikka syömishäiriöistä puhutaan paljon, on asia edelleen monelle varsin vieras. Syömishäiriöihin liittyy edelleen ennakkoluuloja ja epätietoisuutta. Sairastuneiden määristä Suomessa ei ole virallisia tilastoja, mutta hoitoon hakeutuvia on aiempaa enemmän. Nuorten syömishäiriöihin osataan jo puuttua suhteellisen hyvin. Syömishäiriöön sairastuneiden hoidon saatavuudessa ja sisällössä on sen sijaan suuria alueellisia eroja.
Syömishäiriöt ovat tällä hetkellä nuorten naisten yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Suomessa toteutetun tutkimuksen mukaan jopa joka kymmenes nuori kärsii syömishäiriöoireilusta. Syömishäiriö ei kuitenkaan kosketa pelkästään tyttöjä ja naisia. Arvioidaan, että syömishäiriöön sairastuneista n. 10 prosenttia on poikia ja miehiä.


Syömishäiriön alkamisen tunnistaminen on usein vaikeaa, koska syömishäiriöön sairastuminen tapahtuu pikkuhiljaa. Kukaan ei sairastu yhdessä yössä. Sairastunut pyrkii yleensä myös salaamaan muilta sen, miten hän oikeasti syö ja liikkuu. Tunnistaminen tapahtuukin usein vasta sitten, kun sairaus alkaa haitata jokapäiväistä elämää.
Sairaudenkuvaan, varsinkin sairastumisen alkuvaiheessa, kuuluu, ettei sairastunut aina itse tiedosta tarvitsevansa apua. Syömishäiriön oireet – syömiseen, liikkumiseen ym. toimintaan liittyvät rutiinit - saattavat sairastavasta tuntua ratkaisulta elämän ongelmiin. Sairaudentunnon löytyminen, ymmärrys siitä että on vakavan sairauden kanssa tekemisissä, saattaa viedä pitkään.

Häiriintynyt syöminen yhdistetään usein virheellisesti ainoastaan liialliseen laihuuteen, vaikka todellisuudessa suurin osa sairastuneista on normaali- tai ylipainoisia. Syömishäiriö ei välttämättä näy päällepäin mitenkään. Syömishäiriö onkin ensisijaisesti mielen sairaus, joka näkyy ihmisen tavassa ajatella ja toimia. Sairauden oireet vaikuttavat myös fyysiseen terveyteen. Siksi syömishäiriöistä puhutaan psykosomaattisina kehon ja mielen sairauksia, joihin tulee aina suhtautua vakavasti.


Varhaisen puuttumisen tiedetään parantava syömishäiriön ennustetta. Tämän vuoksi onkin syytä olla huolissaan siitä, tunnistetaanko syömisoireilu riittävän aikaisin.
Syömishäiriöliitto-SYLI ry julkaisi 9.-luokkalaisille tehtyyn kyselyyn pohjautuneen "Ystävä tietää ensin" – raportin tammikuussa 2010. Raportin mukaan kaverit, toiset nuoret, ovat merkittävässä asemassa syömishäiriön tunnistamisessa. Huolimatta siitä, ettei suurin osa nuorista itse koskaan sairastu syömishäiriöön, kohtaavat lähes kaikki nuoret syömishäiriöitä erilaisissa tilanteissa, koulussa ja harrastuksissa. Nuoret tarvitsevat tukea ja neuvoja siihen, miten syömishäiriöitä voi tunnistaa ja miten ystävän sairastuessa tulisi toimia. Nuorille on tärkeä korostaa, että asia pitää ottaa puheeksi aikuisten kanssa, ja että nuorten tehtävänä ei ole ottaa vastuuta ystävän tai luokkatoverin sairaudesta. Nuorten on hyvä tietää, että syömishäiriö harvoin häviää tai paranee itsestään. Usein asiasta vaikeneminen vain pahentaa tilannetta.


Syömishäiriö on aina suuri haaste, joka koskettaa voimakkaasti myös sairastuneen perhettä ja lähipiiriä. Syömishäiriön taustalla on ahdistusta, pahaa oloa ja tunnesolmuja, joita sairastunut ei välttämättä tunnista ja joiden purkamiseen sairastunut tarvitsee apua. Puuttumisessa on tärkeää ymmärtää, miten syömishäiriö pyrkii eristämään sairastavan muusta maailmasta. Sairastava kietoutuu valheiden verkkoon, jonka syömishäiriöinen mieli rakentaa: on esimerkiksi helpompi valehdella muille, että on syönyt vaikka ei olisikaan, kuin kohdata ahdistus, jonka syöminen aiheuttaa.
Lähiympäristön on tärkeää olla avoin, jotta sairastava näkee, että avoimuus on voimavara eikä heikkous. Syömishäiriöihin puuttumisessa on tärkeää, että asiat tehdään mahdollisimman avoimesti ja ymmärtäen.

Sairastuneen toipumispolulla riittää haasteita vielä tunnistamisen ja puuttumisen jälkeenkin. Esimerkiksi hoitoon pääsyä helpottavat matalan kynnyksen palvelut puuttuvat monilta paikkakunnilta. Syömishäiriöiden hoidossa alueelliset erot ovat merkittäviä.


Syömishäiriöliitto – SYLI järjestää järjestyksessään toiset valtakunnalliset Syömishäiriöpäivät tammikuussa Turussa. Syömishäiriöpäivät 2011 tarjoaa kohtaamispaikan kokemustiedolle ja ammattiosaamiselle. Päivien teemana ovat nuoret, puuttuminen ja toipuminen.

Saara-Sofia Sutela
Kirjoittaja on Syömishäiriöliitto - SYLI ry:n puheenjohtaja
 
Julkaistu Turun Sanomien Alakerta-palstalla 18.1

Ei kommentteja: